تعمیر انواع تفنگ های بادی و پی سی پی مسابقاتی بصورت اختصاصی با متخصصان فنی و کارشناسان متعهد و کارآزموده حوزه تیراندازی و تفنگ پی سی پی

تعمیر انواع تفنگ های پی سی پی در برند های محبوب و معتبر دنیا

فینورک

فینورک بائو

اشتایر  steyr

والتر  walther

پاردینی  pardini

مورینی  morini

آنشوتز  anschutz

تپانچه  p8x

تپانچه  p44

تپانچه lp 10

تفنگ آلو ۸۰۰

تفنگ آلو ۷۰۰

تفنگ آنشوتز ۸۰۰۲

پی سی پی آرتمیس

پی سی پی ولکان

پی سی پی اشتایر

پی سی پی p15

lp 300

lg400

 و تعمیرات اختصاصی همه نوع تفنگ بادی و پی سی پی pcp  مسابقاتی و تفریحی 

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید